รวยไม่รู้ตัว! เกมสล็อต Nugget Hunter ชนะง่ายได้ถึง 50 รูปแบบ ยิ่งเล่นยิ่งได้กำไร

รีวิวเกม Nugget Hunter

ในเกม Nugget Hunter จากค่าย Slotxo สำหรับการจ่ายเงินในการชนะสูงสุดของผู้เล่นแต่ละครั้งนั้น นับจากการชนะของสัญลักษณ์ที่ตรงกันตั้งแต่ 3 รีลขึ้นไป เรียงกันเป็นเพย์ไลน์กับรีลข้างเคียง โต๊ะจะจ่ายจากทั้งสองแบบ ทั้งการชนะจากด้านซ้ายสุดไปด้านขวาและตรงตามจำนวนไอคอนที่ระบุในตารางอัตราต่อรอง คำนวณโบนัสสูงสุดเท่านั้นในแต่ละเพย์ โดยรูปแบบการชนะมีถึง 50 แบบ มีดังต่อไปนี้

รูปแบบการชนะเกม Nugget Hunter

 1. ชนะแบบเรียงตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในตำแหน่งแถวที่หนึ่ง
 2. ชนะแบบเรียงตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในตำแหน่งแถวที่สอง
 3. ชนะแบบเรียงตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในตำแหน่งแถวที่สาม
 4. ชนะแบบเรียงตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในตำแหน่งแถวที่สี่
 5. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ในแถวที่หนึ่ง และในช่องที่สามของแถวที่สอง
 6. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สอง สาม และสี่ อยู่ในแถวที่สอง
 7. ชนะแบบเรียงเป็นตัว V หงาย นับเป็นมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่หนึ่ง ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สอง และช่องที่สามของแถวที่สาม
 8. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สาม และห้าในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่สองและสี่ในแถวที่สาม
 9. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง สาม และห้าในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สี่ในแถวที่สอง
 10. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สาม สี่ และห้าในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สองของแถวที่สอง
 11. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง และห้าในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สามและสี่ในแถวที่สอง
 12. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สี่และห้าในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สองและสามในแถวที่สอง
 13. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สามอยู่ในแถวที่สาม
 14. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง และห้าในแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สี่ในแถวที่สอง และในช่องที่สามในแถวที่สาม
 15. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สี่และห้าในแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สองในแถวที่สอง และช่องที่สามในแถวที่สาม
 16. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ในแถวที่สอง และในช่องที่สามของแถวที่สาม
 17. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สามของแถวที่หนึ่ง และในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ในแถวที่สอง
 18. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่สอง สาม และสี่ อยู่ในแถวที่สาม
 19. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สอง สาม และสี่ของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและห้าของแถวที่สอง
 20. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สอง, ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สาม
 21. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สอง
 22. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง สามและห้าในแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่สี่ในแถวที่สาม
 23. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สี่ในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่หนึ่ง สอง สามและห้าในแถวที่สอง
 24. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สาม สี่และห้าในแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่สองในแถวที่สอง
 25. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สาม สี่และห้าของแถวที่สอง
 26. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สามในแถวที่หนึ่ง, ช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สอง และช่องที่สองและสี่ในแถวที่สาม
 27. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองและสี่ในแถวที่หนึ่ง, ช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สอง และช่องที่สามในแถวที่สาม
 28. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ในแถวที่สาม และในช่องที่สามของแถวที่สี่
 29. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สามของแถวที่สอง และในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ในแถวที่สาม
 30. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่สอง สาม และสี่ อยู่ในแถวที่สี่
 31. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สอง สาม และสี่ของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและห้าของแถวที่สาม
 32. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สาม, ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สี่
 33. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สอง, ในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สาม
 34. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง สามและห้าของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่สี่ของแถวที่สี่
 35. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สี่ในแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สอง สามและห้าในแถวที่สาม
 36. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สาม สี่และห้าของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่สองของแถวที่สี่
 37. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สาม สี่และห้าของแถวที่สาม
 38. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สามในแถวที่สอง, ช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สาม และช่องที่สองและสี่ในแถวที่สี่
 39. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองและสี่ในแถวที่สอง, ช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สาม และช่องที่สามในแถวที่สี่
 40. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สามของแถวที่สาม และในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ในแถวที่สี่
 41. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สอง สาม และสี่ของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและห้าของแถวที่สี่
 42. ชนะแบบเรียงเป็นตัว V คว่ำ นับเป็นมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สามของแถวที่สอง ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สาม และในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่สี่
 43. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สาม, ในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สี่
 44. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สี่ในแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สอง สามและห้าในแถวที่สี่
 45. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองในแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สาม สี่และห้าในแถวที่สี่
 46. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สามและสี่ในแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สองและห้าในแถวที่สี่
 47. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองและสามในแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สี่และห้าในแถวที่สี่
 48. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สามของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้า อยู่ในแถวที่สี่
 49. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่ห้าของแถวที่หนึ่ง, ช่องที่สี่ของแถวที่สอง, ช่องที่สามของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและสองของแถวที่สี่
 50. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สี่และห้าของแถวที่หนึ่ง, ช่องที่สามของแถวที่สอง, ช่องที่สองของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่งของแถวที่สี่
Tags: